Reforma local per habilitar-lo com a centre d'estudis
Promotor: Aprèn centre d'estudis
Actuacions:

Projecte d'obres
Projecte prevenció contra incendis
Projecte elèctric
Comunicació d'obertura d'activitat

Data: Juny 2013