Indústria d'elaboració de productes carnis curats a Les Preses
Promotor: Embutidos Turón, SA

Construcció d'una nau industrial al polígon industrial III de Les Preses
Promotor: Josep Vilanova, SA

Passera pel trànsit rodat i peatonal al sector industrial 1 de Les Preses
Promotor: Ajuntament de Les Preses

Estació de bombeig d'aigües residuals de Les Preses
Promotor: Ajuntament de Les Preses

Construcció altell a la nau industrial del carrer Indústria, 9
Promotor: Construccions Pere Barcons, SLU.