Reforma establiment destinat a la comercialització de productes d'art gàfiques
Promotor: Joan Piera Belles Arts, SL
Actuacions:

Projecte tècnic ambiental
Projecte tècnic de prevenció i seguretat contra incendis

Data: Maig 2013