Implantació de 6 pistes de pàdel indoor a Badalona
Promotor: Pàdel Ind Badalona, SL
Actuacions:

Projecte bàsic d'estudi ambiental
Projecte tècnic de prevenció i seguretat contra incendis
Projecte executiu d'obres

Data: Agost 2013