Mitjançant aquest text, SERTTEC, amb domicili social a l'avinguda Sant Jordi, núm. 170 (17800 Olot), informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització del lloc web de SERTTEC i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és SERTTEC. Així mateix, quan una persona emplena el formulari amb les dades personals que es sol·liciten i n'accepta l'enviament, autoritza expressament SERTTEC a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de propietat seva les dades personals facilitades en el formulari esmentat.

Es considerarà necessari emplenar tots els camps del formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a SERTTEC o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

2. Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides, establir un primer contacte entre SERTTEC i el client potencial que visita la web, i seran cancel·lades immediatament després de deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

3. Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per SERTTEC és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l'usuari per mitjà d'aquesta política de privadesa.

SERTTEC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració de les dades personals facilitades i l'accés no autoritzat a aquestes dades.

4. Cessió de dades

L'acceptació de l'usuari que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

5. Cookies

Amb aquest avís, SERTTEC comunica als usuaris que utilitza galetes (cookies) quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per SERTTEC són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors.

Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i estimar el nombre de visites. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa.

6. Modificació d'aquesta política de privadesa

SERTTEC es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si SERTTEC introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web.