LLICÈNCIES AMBIENTALS
Serttec realitza tota la documentació necessària per posar en funcionament qualsevol activitat de nova ubicació o bé d'adequar-ne una ja d'existent a la normativa vigent, seguint les pautes i directrius de la pròpia reglamentació, administració local i òrgans inspectors competents.