Al llarg dels anys, el sector de la construcció ha experimentat nous enfocaments. Serttec, coneixedor d'aquests canvis, ha sabut adaptar-se a les noves necessitats per oferir un tracte personalitzat i unes condicions adaptades a cada client.

Amb el millor suport, un qualificat equip humà i recursos materials, Serttec construeix edificis industrials, comercials i recreatius seguint les pautes indicades al projecte d'origen, aportant tots els mitjans necessaris per materialitzar qualsevol tipus d'obra:

Edificació
Moviments de terres
Fonaments
Estructures metàl.liques, formigó i mixtes
Urbanització i accessos rodats
Sanejament
Paviments
Tancaments
Cobertes
Fusteria metàl.lica i fusta

Instal.lacions:
     • Electricitat
     • Climatització
     • Abastament d'aigua
     • Gas
     • Protecció contra incendis
     • Telecomunicacions
     • Energia solar