DIRECCIÓ I GESTIÓ INTEGRAL D'OBRA
Serttec desenvolupa projectes 'Claus en mà' englobant tots els agents de l'edificació en un sol interlocutor, resultant el client el major beneficiari, complint amb les expectatives dipositades:

     • Minimitzar costos
     • Eliminar conflictes d'obra
     • Complir amb el termini pactat
     • Garantir la qualitat de l'edificació

Serttec proporciona una àmplia experiència en aplicacions personalitzades d'enginyeria i en processos industrials específics.

Sectors d'actuació:


Indústria Alimentària
Indústria Farmacèutica
Indústria Química
Indústria Metal.lúrgica
Indústria Tecnològica
Indústria de consum
Indústria Minera
Establiments comercials i recreatius

Pla d'etapes Claus en Mà:


1. Concepte i disseny:
A partir de la necessitat i del conjunt de requeriments del client, es defineixen els punts de partida del projecte i es defineix el pla estratègic de treball.
2. Enginyeria:
Redacció de tota la documentació tècnica i legal (Projectes bàsics, executius, instal.lacions, llicències d'activitats...) per definir els paràmetres principals de l'obra.
3. Construcció:
Execució dels treballs de construcció corresponents a obra civil i instal.lacions per fer funcional l'edifici d'acord amb els requeriments indicats en l'etapa d'enginyeria.
4. Legalització i certificació:
Lliurament de l'edifici totalment legalitzat, per iniciar l'activitat d'acord amb la legislació vigent