Aquest text és un avís legal de lectura obligada i estableix les condicions d'ús que han de ser respectades pels usuaris d'aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s'hi contenen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

1. Informació general

El titular del lloc web és SERTTEC, amb domicili social a l'avinguda Sant Jordi nº 170 d'Olot (Girona).

2. Condicions d'ús de la pàgina web

SERTTEC en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d'informació amb finalitat informativa de l'activitat comercial que practica SERTTEC, sense poder-ne fer, això no obstant, una explotació comercial d'aquests continguts.

3. Drets de propietat intel·lectual

SERTTEC és titular o dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (fotos, banners, animacions, etc...)

L'accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

SERTTEC no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l'establiment per part de tercers d'enllaços a la pàgina web de SERTTEC, sempre que aquests enllaços no tinguin una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l'usuari que accedeix a la pàgina web de SERTTEC i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l'URL corresponent a aquesta pàgina web.

L'establiment d'enllaços per part de tercers no implica l'existència de cap tipus d'associació entre SERTTEC i els seus titulars.

4. Limitació de la responsabilitat

SERTTEC no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de la utilització o interpretació que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, SERTTEC no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

SERTTEC ha posat en pràctica mesures de seguretat per evitar l'existència d'elements nocius com virus, macros, etc... no obstant , l'usuari és conscient que la SERTTEC no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius.

SERTTEC es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels seus continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.